NOVES RECOMANACIONS EN ÈPOCA DE PANDÈMIA COVID19

Formació adreçada a personal no sanitari especialment .

 
Formació específica en reanimació cardiopulmonar en  pacients amb sospita o infecció confirmada per COVID19

 

Amb una durada de 2 hores s'adquiriran les tècniques i 

coneixements necessaris per afrontar una aturada 

cardiorespiratòria amb pacients amb COVID19 amb la 

màxima seguretat .